Concurs pentru ocuparea unui post didactic vacant Foto-Cineclub