Cercul de dansuri populare

Tradiția adevărată e singura merinde sufletească. - Liviu Rebreanu

Identitatea unui popor, este cunoscută prin tradiţia populară. Una din formele de manifestare a acesteia este dansul popular. Cunoaşterea tradiţiilor este o datorie de onoare.

Activitatea de dans popular vizează lărgirea orizontului de cunoaştere, prin asigurarea accesului nemijlocit la valorile culturii şi civilizaţiei naţionale şi universale.

La cercul de dansuri populare, din cadrul Palatului Copiilor Bistrița activează elevi de la diferite şcoli şi licee din municipiul Bistriţa şi împrejurimi, cu vârste între 6 – 18 ani.

Spiritul de echipă

Voință

Dăruire

Dragoste față de arta poporului român​

Perseverență

Dragoste față de frumos